Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
81Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
82Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
83Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
84Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
85Nghị quyết 75- HĐQT ( Miễn nhiệm - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch/ Giám đốc công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Đình Vũ)1 MB
86Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
87Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
88Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB

Trang