Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
81Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
82Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
83Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
84Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
85Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB
86Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
87Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
88Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB

Trang