Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2023 - VFC13 MB
2Báo cáo tài chính riêng Quý III.2023 - VFC9 MB
3Báo cáo tài chính riêng bán niên đã kiểm toán 2023 - VFC11 MB
4Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã kiểm toán 2023 - VFC11 MB
5Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2023 - VFC10 MB
6Báo cáo tài chính riêng Quý II.2023 - VFC8 MB
7Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I. 2023 - VFC9 MB
8Báo cáo tài chính riêng Quý I.2023 - VFC7 MB

Trang