Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Bao cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán - VFC11 MB
2Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán - VFC11 MB
3Báo cáo tài chính riêng Quý IV.2022 - VFC10 MB
4Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV. 2022 - VFC11 MB
5Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco389 KB
6Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 20229 MB
7Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20228 MB
8Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - 202213 MB

Trang