Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn giải trình BCTC hợp nhất Q1.2022 so với cùng kỳ297 KB
2Báo cáo tài chính riêng Q1.2022 - VFC4 MB
3Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.20226 MB
4Báo cáo tài chính riêng VFC năm 2021 và Công văn giải trình12 MB
5Báo cáo tài chính hợp nhất VFC năm 2021 và công văn giải trình 13 MB
6Công văn giải trình BCTC hợp nhất quy IV.2021243 KB
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.20215 MB
8Công văn giải trình BCTC riêng quy IV.2021238 KB

Trang