Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên - 30.6.2019267 KB
2Báo cáo tài chính riêng bán niên - 30.6.20192 MB
3giải trình báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - 30.6.2019291 KB
4Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên- 30.6 2019 3 MB
5Công văn giải trình báo cáo tài chính riêng quý 2.2019334 KB
6Báo cáo tài chính riêng quý 2.20193 MB
7Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2019335 KB
8Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.20196 MB

Trang