Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn giải trình BCTC riêng Qúy II.2021298 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II.20215 MB
3Báo cáo tài chính riếng Qúy II.20214 MB
4Báo cáo tài chính riêng Qúy I năm 2021 và Công văn giải trình4 MB
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 và Công văn giải trình5 MB
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 và Công văn giải trình5 MB
7Công văn giải trình BCTC hợp nhất năm 2020231 KB
8Công văn giải trình BCTC riêng năm 2020228 KB

Trang