Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 20229 MB
2Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20228 MB
3Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - 202213 MB
4Báo cáo tài chính riêng bán niên 2022 - VFC11 MB
5BCTC riêng QII.20224 MB
6Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20225 MB
7Công văn giải trình BCTC hợp nhất Q1.2022 so với cùng kỳ297 KB
8Báo cáo tài chính riêng Q1.2022 - VFC4 MB

Trang