Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
3Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
4Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
5Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
6Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB
7Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
8Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB

Trang