Điều lệ cáo bạch

STTTên fileDung lượngTải
1Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty3 MB
2Quy chế hoạt động của HĐQT công ty5 MB
3Quy chế quản trị công ty 8 MB
4Điều lệ công ty cổ phần Vinafco - 25.4.202213 MB
5Điều lệ VFC thông qua ngày 14 tháng 5 năm 202116 MB
6Bản cáo bạch phát hành thêm 12 tỷ 4 MB
7Bản cáo bạch niêm yết 2 MB
8Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ 2 MB

Trang