Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB
58Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 1)3 MB
59giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
60Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
61giải trình báo cáo tài chính riêng Qúy II. 2018 chưa kiểm toán232 KB
62Báo cáo tài chính riêng quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
63Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
64Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB

Trang