Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20185 MB
58Báo cáo tài chính riêng năm 20185 MB
59Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
60Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB
61Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB
62Báo cáo tài chính riêng Quý 4/20182 MB
63Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018241 KB
64Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB

Trang