Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
97Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
98Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
99Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
100Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
101Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
102Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
103CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
104CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB

Trang