Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
97Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
98Nghị quyết 75- HĐQT ( Miễn nhiệm - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch/ Giám đốc công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Đình Vũ)1 MB
99Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
100Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
101Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
102Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
103Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
104Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB

Trang