Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
89Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo hợp nhất và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán - Báo cáo hợp nhất407 KB
90BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
91Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB
92Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
93Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
94Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
95Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
96Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB

Trang