Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
89Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
90Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
91Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
92Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
93Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
94Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
95 audited financial report for 20163 MB
96 audited financial report for 20163 MB

Trang