Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
66Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
67Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
68Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB
69Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
70Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
71Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
72Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán7 MB

Trang