Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản964 KB
2Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp 512 KB
3Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20215 MB
4Báo cáo thường niên 2020 -VFC7 MB
5Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021318 KB
6Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021113 KB
7Báo cáo quản trị công ty năm 20204 MB
8Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch HĐQT431 KB

Trang