Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo thường niên 2020 -VFC7 MB
2Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021318 KB
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021113 KB
4Báo cáo quản trị công ty năm 20204 MB
5Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch HĐQT431 KB
6Thông báo về việc thay đổi nhân sự262 KB
7Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT479 KB
8Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT513 KB

Trang