Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp 512 KB
2Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20215 MB
3Báo cáo thường niên 2020 -VFC7 MB
4Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021318 KB
5Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021113 KB
6Báo cáo quản trị công ty năm 20204 MB
7Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch HĐQT431 KB
8Thông báo về việc thay đổi nhân sự262 KB

Trang