Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018218 KB
2Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Hữu Hiệu1 MB
3Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Hữu Tài611 KB
4Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Kuniyasu Asahara631 KB
5Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Đặng Lưu Dũng681 KB
6Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Xuân Minh774 KB
7Danh sách người nội bộ và những người có liên quan2 MB
8Thông báo thay đổi nhân sự826 KB

Trang