Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Thông báo giao dịch cổ phiểu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ856 KB
2Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản964 KB
3Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp 512 KB
4Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20215 MB
5Báo cáo thường niên 2020 -VFC7 MB
6Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021318 KB
7Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021113 KB
8Báo cáo quản trị công ty năm 20204 MB

Trang