Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024- Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco149 KB
2Báo cáo thường niên VFC năm 20239 MB
3Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đề cử nhân sự HĐQT - VFC949 KB
4Thông báo thay đổi Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin - VFC2 MB
5Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - VFC704 KB
6Thông báo nhận được đơn từ nhiệm của Phó chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty - VFC645 KB
7Quyết định của HĐQT phê duyệt việc ký hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2024 - VFC1 MB
8Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 - VFC7 MB

Trang