Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp -VFC461 KB
2Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc - VFC1 MB
3Ký kết hợp đồng kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 -VFC259 KB
4Thông báo chi trả cổ tức 2023 kèm mẫu Đơn đề nghị trả cổ tức & Giấy ủy quyền nhận cổ tức898 KB
5Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 - VFC1 MB
6Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 - VTB186 KB
7Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 - VFC370 KB
8Quyết định phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023-VFC974 KB

Trang