Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB
2Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn953 KB
3Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 968 KB
4Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn 28.09.2018926 KB
5Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 28.09.2018899 KB
6Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn582 KB
7Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn498 KB
8Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn884 KB

Trang