Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Danh sách cổ đông lớn của VFC 06 tháng đầu năm 2019239 KB
2Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn505 KB
3Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn502 KB
4Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (người ủy quyền công bố thông tin)619 KB
5Bản cung cấp thông tin của người ủy quyền công bố thông tin671 KB
6Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin348 KB
7Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin321 KB
8Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019454 KB

Trang