Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
113Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
114Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
115Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
116CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
117CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
118Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
119Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
120Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB

Trang