Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
105Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
106Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
107Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
108 audited financial report for 20163 MB
109 audited financial report for 20163 MB
110Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
111Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
112Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB

Trang