Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
105Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
106Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
107Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
108Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
109Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
110Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
111Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
112Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB

Trang