Liên hệ

Bản đồ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Địa chỉ: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37684464/37685775 - Fax: (84-24) 37684465
Email: info@vinafco.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO - CHI NHÁNH MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 53-55, đường 41, Phường 06, Quận 04, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 38268770/38268881 - Fax: (84-28) 38268771
Email: info@vinafco.com.vn