Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
1Thông tin về người nội bộ 4 MB
2Thông báo thay đổi nhân sự - VFC1 MB
3Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2022 - VFC255 KB
4Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC231 KB
5Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC850 KB
6Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC898 KB
7Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC898 KB
8Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 VFC (tài liệu sửa đổi, bổ sung)2 MB

Trang