Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Công bố BCTC Qúy IV 2019260 KB
50Báo cáo tài chính riêng Qúy IV.20192 MB
51Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019314 KB
52Báo cáo tài chính riêng Quý 1/20193 MB
53Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019348 KB
54Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/20194 MB
55Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB
56Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018334 KB

Trang