Cáo bạch

STTTên fileDung lượngTải
1Bản cáo bạch phát hành thêm 12 tỷ 4 MB
2Bản cáo bạch niêm yết 2 MB
3Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ 2 MB