Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
89Công văn xin gia hạn nộp BCTC quý IV/2019296 KB
90Form 01582 KB
91Form 3 - BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN533 KB
92Form 2 - BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN618 KB
93Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019952 KB
94Mẫu ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - VFC249 KB
95Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - VFC676 KB
96Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/12/2018481 KB

Trang