Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và KH năm 20201 MB
66Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020862 KB
67Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020814 KB
68Báo cáo SXKD năm 2019 - VTB613 KB
69Mẫu ủy quyền dự hop280 KB
70Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019562 KB
71Mẫu thẻ biểu quyết178 KB
72Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB

Trang