Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 - VTB596 KB
58Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020332 KB
59Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và KH năm 20201 MB
60Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020862 KB
61Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020814 KB
62Báo cáo SXKD năm 2019 - VTB613 KB
63Mẫu ủy quyền dự hop280 KB
64Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019562 KB

Trang