Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco657 KB
10Điều lệ VFC16 MB
11Thông báo về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VTB191 KB
12Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần vận tải biển Vinafco về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021203 KB
13Toàn văn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - VFC13 MB
14Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VFC568 KB
15Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco907 KB
16Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco3 MB

Trang