Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco907 KB
10Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco3 MB
11Mẫu thẻ biểu quyết số 2 tại ĐHĐCĐ năm 2021 - VFC485 KB
12Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco5 MB
13Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco211 KB
14Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco275 KB
15Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021- Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco463 KB
16Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VFC995 KB

Trang