Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Form 3 - Báo cáo lợi ích liên quan682 KB
42Form 2 - Bảng kê khai người có liên quan775 KB
43Form 01 - Thông báo đề cử ứng viên844 KB
44Thông báo về việc đề cử,ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 và các form mẫu2 MB
45Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty614 KB
46Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty1 MB
47Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty1 MB
48Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco734 KB

Trang