Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
25Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC564 KB
26Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Vinafco về việc chốt danh sách cổ đông332 KB
27Thông báo chốt danh sách cổ đông VFC- Ngày 28 tháng 2 năm 2022719 KB
28Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty658 KB
29Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty1 MB
30Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty4 MB
31Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán754 KB
32Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 - VTB460 KB

Trang