Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Form 01 - Thông báo đề cử ứng viên844 KB
50Thông báo về việc đề cử,ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 và các form mẫu2 MB
51Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty614 KB
52Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty1 MB
53Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty1 MB
54Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco734 KB
55Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco1 MB
56Biên bản kiểm phiếu - ĐHĐCĐ thường niên 2020525 KB

Trang