Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco211 KB
50Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco275 KB
51Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021- Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco463 KB
52Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VFC995 KB
53Mẫu thẻ biểu quyết số 1 tại ĐHĐCĐ 2021314 KB
54Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021309 KB
55Dự thảo quy chế hoạt động của BKS - VFC389 KB
56Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT -VFC561 KB

Trang