Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Mẫu thẻ biểu quyết số 2 tại ĐHĐCĐ năm 2021 - VFC485 KB
18Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco5 MB
19Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco211 KB
20Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco275 KB
21Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021- Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco463 KB
22Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VFC995 KB
23Mẫu thẻ biểu quyết số 1 tại ĐHĐCĐ 2021314 KB
24Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021309 KB

Trang