Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022- VFC16 MB
18Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022- VFC591 KB
19Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco192 KB
20Form số 03 - Bản kê khai lợi ích liên quan684 KB
21Form số 02 - Bảng kê người có liên quan837 KB
22Form số 01- Thông báo862 KB
23Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027706 KB
24Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022-VFC692 KB

Trang