Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB491 KB
34Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB1 MB
35Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - VFC5 MB
36Quy chế quản trị nội bộ - VFC 6 MB
37Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco956 KB
38Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco401 KB
39Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco657 KB
40Điều lệ VFC16 MB

Trang