Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
57Quyết định miễn nhiệm giám đốc tài chính231 KB
58Thông báo thay đổi nhân sự250 KB
59Công văn công bố BCTC Q1.2020 - VFC271 KB
60Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020 -VFC2 MB
61Báo cáo tài chính riêng Q1/2020 - VFC1 MB
62Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
63Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
64Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 382 KB

Trang