Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
57Báo cáo tài chính riêng quý 2.20193 MB
58Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2019335 KB
59Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.20196 MB
60Danh sách cổ đông lớn của VFC 06 tháng đầu năm 2019239 KB
61Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 VFC882 KB
62Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ VFC 2019569 KB
63Biên bản họp ĐHĐCĐ VFC 2019370 KB
64Chương trình họp ĐHCĐ 2019 - VFC389 KB

Trang