Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo tài chính riêng năm 2019 - VFC2 MB
66Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.20192 MB
67Công văn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính712 KB
68Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát3 MB
69Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường977 KB
70Tờ trình Đại hội đồng cổ động 18.12.2019572 KB
71Thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát2 MB
72Phiếu ý kiến cổ đông1 MB

Trang