Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
33Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản964 KB
34Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp 512 KB
35Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20215 MB
36Báo cáo thường niên 2020 -VFC7 MB
37Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021318 KB
38Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021113 KB
39Báo cáo quản trị công ty năm 20204 MB
40Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch HĐQT431 KB

Trang