Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
41Thông báo của HĐQT công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát619 KB
42Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán279 KB
43Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu485 KB
44Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông504 KB
45Công văn giải trình BCTC riêng quý 3.2019260 KB
46Báo cáo tài chính riêng quý 3.20191 MB
47Công văn giải trình BCTC hợp nhất270 KB
48Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.20191 MB

Trang