Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
25Quyết định miễn nhiệm giám đốc tài chính231 KB
26Thông báo thay đổi nhân sự250 KB
27Công văn công bố BCTC Q1.2020 - VFC271 KB
28Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020 -VFC2 MB
29Báo cáo tài chính riêng Q1/2020 - VFC1 MB
30Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
31Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
32Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 382 KB

Trang