Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020 -VFC2 MB
26Báo cáo tài chính riêng Q1/2020 - VFC1 MB
27Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
28Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB
29Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 382 KB
30Báo cáo tài chính riêng năm 2019 - VFC2 MB
31Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.20192 MB
32Công văn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính712 KB

Trang