Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
49giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên - 30.6.2019267 KB
50Báo cáo tài chính riêng bán niên - 30.6.20192 MB
51giải trình báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - 30.6.2019291 KB
52Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên- 30.6 2019 3 MB
53Công văn giải trình báo cáo tài chính riêng quý 2.2019334 KB
54Báo cáo tài chính riêng quý 2.20193 MB
55Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2019335 KB
56Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.20196 MB

Trang