Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn505 KB
2Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn502 KB
3Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (người ủy quyền công bố thông tin)619 KB
4Bản cung cấp thông tin của người ủy quyền công bố thông tin671 KB
5Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin348 KB
6Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin321 KB
7Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019454 KB
8Báo cáo thường niên năm 20187 MB

Trang