Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1CV 565/UBCK-GSĐC Gia hạn thời gian công bố BCTC124 KB
2Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
3Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 251016598 KB
4Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 251016 ( Phan Xuân Tùng)457 KB
5Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 201016 ( Phan Xuân Tùng)454 KB
6Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 201016643 KB
7Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 181016598 KB
8Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 18.10.16 ( Phan Xuân Tùng)496 KB

Trang