Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Hữu Hiệu1 MB
2Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Hữu Tài611 KB
3Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Kuniyasu Asahara631 KB
4Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Đặng Lưu Dũng681 KB
5Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Xuân Minh774 KB
6Danh sách người nội bộ và những người có liên quan2 MB
7Thông báo thay đổi nhân sự826 KB
8Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB

Trang