Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
33Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 251016 ( Phan Xuân Tùng)457 KB
34Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 201016 ( Phan Xuân Tùng)454 KB
35Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 201016643 KB
36Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 181016598 KB
37Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 18.10.16 ( Phan Xuân Tùng)496 KB
38Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 12.10.16 ( Phan Xuân Tùng)453 KB
39Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon662 KB
40Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn ( Phan Xuân Tùng)483 KB

Trang