Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
33Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng545 KB
34Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh dự án đầu tư của công ty con499 KB
35Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi địa chỉ trụ sở)468 KB
36Cung cấp thông tin về người ủy quyền công bố thông tin602 KB
37Ủy quyền công bố thông tin560 KB
38Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin319 KB
39Thông báo thay đổi nhân sự ( Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận VFC Đình Vũ)632 KB
40Nghị quyết 75- HĐQT ( Miễn nhiệm - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch/ Giám đốc công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Đình Vũ)1 MB

Trang