Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Địa chỉ: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37684464/37685775 - Fax: (84-4) 37684465
Email: info@vinafco.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO - CHI NHÁNH MIỀN NAM
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà AVS 14 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3910 7705 - Fax: (84-8) 3910 7706
Email: info@vinafco.com.vn