Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
49Quyết định bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp và đề cử vị trí chủ tịch HĐTV tại Công ty con309 KB
50Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng597 KB
51Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần Vinafco (đăng ký thay đổi lần thứ 28)307 KB
52Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty233 KB
53Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính của Công ty218 KB
54Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng545 KB
55Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh dự án đầu tư của công ty con499 KB
56Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi địa chỉ trụ sở)468 KB

Trang