Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65Đăng ký kinh doanh VFC lần thứ 27612 KB
66Thay đổi địa chỉ trụ sở chính519 KB
67Gia hạn thời gian công bố BCTC4 MB
68Hoàn tất thủ tục giải thể văn phòng đại diện351 KB
69Thông báo gia hạn thanh toán cổ tức năm 2014 (lần 5)194 KB
70QĐ 39 HĐQT Bổ Nhiệm KTT VFC130 KB
71QĐ 38 HĐQT Miễn Nhiệm KTT VFC131 KB
72Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016445 KB

Trang