Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016445 KB
66QĐ 14 HĐQT góp vốn thành lập doanh nghiệp196 KB
67Báo cáo tình hình quản trị công ty 20152 MB
68Thông báo gia hạn (lần 4) thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt253 KB
69 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20153 MB
70Thông báo gia hạn thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt ( lần 3)694 KB
71Thông báo gia hạn ( lần 3) 694 KB
72Thông báo thay đổi nhân sự795 KB

Trang