Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
65CV 565/UBCK-GSĐC Gia hạn thời gian công bố BCTC124 KB
66Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
67Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 251016598 KB
68Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 251016 ( Phan Xuân Tùng)457 KB
69Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 201016 ( Phan Xuân Tùng)454 KB
70Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 201016643 KB
71Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 181016598 KB
72Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 18.10.16 ( Phan Xuân Tùng)496 KB

Trang