Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
25Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
26Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 251016598 KB
27Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 251016 ( Phan Xuân Tùng)457 KB
28Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 201016 ( Phan Xuân Tùng)454 KB
29Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 201016643 KB
30Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 181016598 KB
31Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 18.10.16 ( Phan Xuân Tùng)496 KB
32Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 12.10.16 ( Phan Xuân Tùng)453 KB

Trang