Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
25Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Đặng Lưu Dũng681 KB
26Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới - Nguyễn Xuân Minh774 KB
27Danh sách người nội bộ và những người có liên quan2 MB
28Thông báo thay đổi nhân sự826 KB
29Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB
30Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn953 KB
31Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 968 KB
32Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn 28.09.2018926 KB

Trang