Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
25Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính của Công ty218 KB
26Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng545 KB
27Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh dự án đầu tư của công ty con499 KB
28Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi địa chỉ trụ sở)468 KB
29Cung cấp thông tin về người ủy quyền công bố thông tin602 KB
30Ủy quyền công bố thông tin560 KB
31Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin319 KB
32Thông báo thay đổi nhân sự ( Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận VFC Đình Vũ)632 KB

Trang