Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn877 KB
10Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn510 KB
11Bản cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin358 KB
12Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin221 KB
13Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018212 KB
14Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn tại công ty con260 KB
15Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty liên doanh459 KB
16Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty con346 KB

Trang