Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
9Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ( Thay đổi địa chỉ Công ty CP Vinafco - Chi nhánh Miền Nam)463 KB
10CV 565/UBCK-GSĐC Gia hạn thời gian công bố BCTC124 KB
11Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
12Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 251016598 KB
13Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 251016 ( Phan Xuân Tùng)457 KB
14Công bố thông tin GDCP của cổ đông lớn 201016 ( Phan Xuân Tùng)454 KB
15Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 201016643 KB
16Công bố thông tin GDCP Cổ đông lớn-Mascon 181016598 KB

Trang