Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB
3Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB
4Báo cáo tài chính riêng Quý 4/20182 MB
5Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018241 KB
6Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB
7Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
8Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB

Trang