Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018241 KB
2Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB
3Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
4Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB
5Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
6Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
7Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
8Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB

Trang