Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
2Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
3Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
4Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
5Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
6Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
7Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
8Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB

Trang