Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
2Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
3Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
4Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
5Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
6Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
7Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
8Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB

Trang