Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
2Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
3Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
4Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
5 audited financial report for 20163 MB
6 audited financial report for 20163 MB
7Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
8Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB

Trang