Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019314 KB
2Báo cáo tài chính riêng Quý 1/20193 MB
3Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019348 KB
4Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/20194 MB
5Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB
6Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018334 KB
7Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20185 MB
8Báo cáo tài chính riêng năm 20185 MB

Trang