Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
2Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB
3Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
4Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
5Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
6Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
7Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
8Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB

Trang