Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
17Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty233 KB
18Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính của Công ty218 KB
19Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng545 KB
20Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh dự án đầu tư của công ty con499 KB
21Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi địa chỉ trụ sở)468 KB
22Cung cấp thông tin về người ủy quyền công bố thông tin602 KB
23Ủy quyền công bố thông tin560 KB
24Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin319 KB

Trang