Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
57QĐ 38 HĐQT Miễn Nhiệm KTT VFC131 KB
58Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016445 KB
59QĐ 14 HĐQT góp vốn thành lập doanh nghiệp196 KB
60Báo cáo tình hình quản trị công ty 20152 MB
61Thông báo gia hạn (lần 4) thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt253 KB
62 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20153 MB
63Thông báo gia hạn thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt ( lần 3)694 KB
64Thông báo gia hạn ( lần 3) 694 KB

Trang