Nhân viên thống kê vận tải

Điểm làm việc: Đăk Lăk, Bình Dương, HCM, Long An
Thông tin công việc:

♦ Mức lương: cạnh tranh                             ♦ Kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm 

♦ Số lượng tuyển: 01                                      trong lĩnh vực thống kê logistic

Địa điểm làm việc

Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

Mô tả công việc

Lập báo cáo ngày lệnh xe

 • Báo cáo ngày điều hành vận tải: lấy thông tin lệnh xe từ cán bộ điều hành
 • Hoàn chỉnh báo cáo ngày trong tháng theo thực tế lệnh xe gửi đội xe để khớp số liệu công nợ lái xe

Lập lệnh xe:

 • Tập hợp, sắp xếp chứng từ lệnh xe từ lái xe bao gồm: bảng kê lệnh đi đường, bảng kê vé cầu, hóa đơn đăng kiểm, phí SDĐB (nếu có), hóa đơn chứng từ khác nếu có.
 • Lập lệnh xe: Tổng hợp chi phí đi đường của từng xe trong tháng
 • Lập bảng kê hoàn ứng và làm phiếu hoàn tạm ứng:
 • Công việc khác liên quan đến lệnh xe:

Lập bảng chấm công, chứng từ tính lương cho lái xe

 • Bảng chi tiết tính lương theo chuyến của lái xe: Sau khi đối chiếu lệnh xe với báo cáo ngày, tổng hợp lương theo chuyến
 • Bảng thu trừ lương: thu thế chấp, thu tiền dầu lái xe, thu phạt khác…nếu có

Các chứng từ thanh quyết toán, chứng từ khác

 • Đối chiếu doanh thu với phòng điều hành
 • Các chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp
 • Chứng từ sửa chữa .
 • Lập bảng trích trước chi phí, gác chi phí hàng tháng (nếu có)

Lập báo cáo thống kê, phân tích hàng tháng

 • Báo cáo thống kê
 • Báo cáo phân tích

Công việc khác

 • Hướng dẫn lái xe mới: cung cấp biểu mẫu lệnh xe, các yêu cầu khi làm lệnh xe, nhiên liệu tồn cuối tháng
 • Xác nhận công nợ, làm đề nghị thu công nợ ( nếu có) của lái xe nghỉ việc
 • Lập yêu cầu xuất hóa đơn thu tiền dầu (nếu có)
 • Thu nộp hoàn tạm ứng
 • Công việc phát sinh khác

Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán
 • Phân tích và khai thác số liệu 
 • Sử dụng phần mềm kế toán (Exact, asia..)
 • Lập báo cáo doanh thu/chi phí(Excel, word) 

Quyền lợi

 • Lương cạnh tranh
 • Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe con người
 • Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc
 • Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn