Nhân viên thống kê vận tải

Điểm làm việc: Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin công việc:

Mô tả công việc

1. Lập báo cáo ngày lệnh xe
 • Báo cáo ngày điều hành vận tải: lấy thông tin lệnh xe từ cán bộ điều hành
 • Hoàn chỉnh báo cáo ngày trong tháng theo thực tế lệnh xe gửi đội xe để khớp số liệu công nợ lái xe
2. Lập lệnh xe:
 • Tập hợp, sắp xếp chứng từ lệnh xe từ lái xe bao gồm: bảng kê lệnh đi đường, bảng kê vé cầu, hóa đơn đăng kiểm, phí SDĐB (nếu có), hóa đơn chứng từ khác nếu có.
 • Lập lệnh xe: Tổng hợp chi phí đi đường của từng xe trong tháng
 • Lập bảng kê hoàn ứng và làm phiếu hoàn tạm ứng:
 • Công việc khác liên quan đến lệnh xe:
3. Lập bảng chấm công, chứng từ tính lương cho lái xe
 • Bảng chi tiết tính lương theo chuyến của lái xe: Sau khi đối chiếu lệnh xe với báo cáo ngày, tổng hợp lương theo chuyến
 • Bảng thu trừ lương: thu thế chấp, thu tiền dầu lái xe, thu phạt khác...nếu có
4. Các chứng từ thanh quyết toán, chứng từ khác
 • Đối chiếu doanh thu với phòng điều hành
 • Các chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp
 • Chứng từ sửa chữa .
 • Lập bảng trích trước chi phí, gác chi phí hàng tháng (nếu có)
5. Lập báo cáo thống kê, phân tích hàng tháng
 • Báo cáo thống kê
 • Báo cáo phân tích
6. Công việc khác
 • Hướng dẫn lái xe mới: cung cấp biểu mẫu lệnh xe, các yêu cầu khi làm lệnh xe, nhiên liệu tồn cuối tháng
 • Xác nhận công nợ, làm đề nghị thu công nợ ( nếu có) của lái xe nghỉ việc
 • Lập yêu cầu xuất hóa đơn thu tiền dầu (nếu có)
 • Thu nộp hoàn tạm ứng
 • Công việc phát sinh khác

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ưu tiên làm trong lĩnh vực thống kê Logistics
Phân tích và khai thác số liệu
Sử dụng phần mềm kế toán (Exact, asia..)
Lập báo cáo doanh thu/chi phí(Excel, word)

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
 • Ngày nghỉ: Nghỉ thử 7 & chủ nhật
 • Phúc lợi:

  - Lương: 7-9 tr/tháng
  - Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
  - Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, công ty chi trả 100% mức phí 
  - Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, xe đưa đón trong quá trình làm việc 
  - Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco.

 

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn