Chuyên viên Pháp chế

Điểm làm việc: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Thông tin công việc:

1. Mô tả công việc

Đảm bảo tính pháp lý hồ sơ doanh nghiệp 

-Chuẩn bị hồ sơ/ thực hiện các thủ tục Giải thể/ sáp nhập/ chia tách, mở mới chi nhánh/ văn phòng đại diện công ty mẹ/ các công ty con theo yêu cầu.
-Bổ sung/ điều chỉnh / sửa đổi các văn bản phù hợp với quyết đinh của Hội đồng quản trị. 
-Lập bảng theo dõi thời hạn các văn bản pháp lý của công ty,  làm các thủ tục gia hạn trước khi hết hạn.
-Soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của cấp trên

Cập nhật các thông tin pháp luật cho CBQL doanh nghiệp

- Cập nhập các thông tin thay đổi/ điều chỉnh của Luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty và tham mưu hướng dẫn cho cán bộ quản lý.  
- Khi có các văn bản hướng dẫn/ thông tư/ nghị định mới liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cần gửi các văn bản này cho nhóm cán bộ quản lý và trích dẫn những thay đổi cần được lưu ý (Trường hợp văn bản  có độ phức tạp cao cần  tổ chức hội thảo)

Tư vấn pháp lý

- Tư vấn  về hợp đồng kinh tế/hợp đồng lao động/hợp đồng đầu tư/ giải pháp  thu hồi nợ khó đòi/ các văn bản  về mặt pháp lý đảm bảo lợi ích cho công ty thông qua các  cuộc họp/email đưa ý kiến về các hợp đồng/ giải pháp.
- Làm việc với tư vấn luật/ tòa án,  giám sát toàn bộ quá trình của các vụ việc cần thực hiện thông qua bên thứ 3 đến khi đóng hồ sơ vụ việc
- Các công việc tư vấn pháp lý khác đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp
-Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công việc.

2. Yêu cầu công việc

Học vấn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành luật
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Kiến thức 

 Có kiến thức về: luật doanh nghiệp, luật lao động, các luật thuế, luật đầu tư
 Hiểu các quy trình, quy chế nội bộ của doanh nghiệp: Điều lệ công ty, quy chế tài chính, quy chế quản lý bảo hiểm, quy chế kiểm soát nội bộ, quy chế công tác phí, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình lập ngân sách….
 Kiến thức pháp lý trong các văn bản luật, các quy trình/quy định/quy chế của UBCKNN và các Sở GDCK.

Kỹ năng chuyên môn

 Soạn thảo văn bản đúng quy chuẩn của doanh nghiệp và phù hợp với pháp luật
 Kỹ năng phân tích các tình huống pháp lý, sự kiện pháp lý
 Kỹ năng tư vấn pháp lý (hợp đồng kinh tế/ đầu tư/lao động)
 Kỹ năng tranh tụng
 Sử dụng phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint)

3. Thông tin khác

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Đi làm ngày sau trúng tuyển
 • Cơ hội huấn luyện: Học tiếng anh miễn phí (giáo viên nước ngoài dạy)
 • Ngày nghỉ: Nghỉ thử 7 & chủ nhật
 • Phúc lợi:

  - Lương cạnh tranh
  - Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
  - Được mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, công ty chi trả 100% mức phí 
  - Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc 
  - Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco.

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn