Chuyên viên HSE

Điểm làm việc: Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HSE HÀNG NĂM

-  Lập kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ phận HSE. Lên dự trù chi phí hoạt động hàng năm.

2. CHÍNH SÁCH & QUY TRÌNH HSE

-  Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan tới vấn đề HSE. 
-  Giám sát, đánh giá sự tuân thủ quy trình, quy định được ban hành. 

3. ĐÀO TẠO

-  Lên kế hoạch đào tạo, hướng dẫn các vấn đề về HSE cho các đơn vị, bộ phận.
-  Hướng dẫn, đào tạo người phụ trách HSE tại các đơn vị, bộ phận

4. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ

-  Thực hiện đánh giá sự tuân thủ về HSE tại các đơn vị, bộ phận

5. KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ (MMTB)

-  Kiểm định MMTB có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

6. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

-  Theo yêu cầu của cấp trên

YÊU CẦU

* Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Bảo hộ lao động
* Kinh nghiệm: Am hiểu về hệ thống HSE trong doanh nghiệp.
* Kiến thức
-  Pháp luật liên quan tới HSE
-  Hệ thống tiêu chuẩn HSE
-  Ngành logistic
* Kỹ năng chuyên môn
-  Xây dựng quy trình, quy định HSE
-  Tổ chức đánh giá hệ thống HSE nội bộ
-  Sử dụng phần mềm tin học văn phòng và thiết bị văn phòng
* Kỹ năng mềm 
-  Kỹ năng làm việc nhóm
-  Kỹ năng dịch vụ khách hàng
-  Kỹ năng đào tạo
-  Kỹ năng đàm phán.
-  Kỹ năng quản lý thời gian
-  Kỹ năng giao tiếp nói

THÔNG TIN KHÁC

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai - thứ sáu (8h/ngày)

- Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nghiệp vụ , Đào tạo các kỹ năng mềm

Phúc lợi:

  • Lương cạnh tranh
  • Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
  • Được mua bảo hiểm sức khỏe con người, công ty chi trả 100% mức phí
  • Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại, xe đưa đón hàng ngày
  • Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Người liên hệ

Họ tên: Mr.Mạnh
ĐT: 0913245658
Email: tuyendung@vinafco.com.vn