VINAFCO TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG TIÊU CHUẨN ISO 39001:2012 TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Vinafco là doanh nghiệp logistics đầu tiên của Việt Nam triển khai thành công Tiêu chuẩn ISO  39001:2012 trên phạm vi toàn quốc

Với mục tiêu hoàn thiện liên tục, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, phòng Quản lý Chất lượng đã tổ chức triển khai thành công tiêu chuẩn ISO 39001:2012 trên phạm vi toàn quốc và vượt qua đánh giá của cơ quan chuyên môn QUACERT vào ngày 25/12/2021 và đã được QUACERT chứng nhận, cấp chứng chỉ ngày 14/01/2021

Tiêu chuẩn ISO 39001:2012 là Hệ thống Quản lý An toàn Giao thông đường bộ (theo TCVN) được tổ chức chuẩn hóa thế giới (ISO) ban hành vào năm 2012.

Mục đích của tiêu chuẩn là đưa ra công cụ giúp các tổ chức giảm bớt, cuối cùng là loại bỏ rủi ro tử vong và thương tật nặng liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ. Khi áp dụng tiêu chuẩn này các tổ chức phải thực thi một chuỗi các biện pháp như thông qua Chính sách về đảm bảo an toàn giao thông, chỉ định người có trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ chính sách này, thông qua vai trò và trách nhiệm của tổ chức, hoạch định các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, xác định các tình huống khẩn cấp, cách ứng phó với các tình huống này, tiến hành điều tra đối với các tình huống xảy ra tai nạn, đề xuất các phương án cải tiến.

Việc thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2012 vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam là nền tảng rất quan trọng giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người tham gia giao thông nhận thức được vai trò của an toàn giao thông đường bộ và thông qua đó, chúng ta sẽ có những hoạt động cụ thể cho công tác quản lý an toàn giao thông như quản lý con người, phương tiện ngay bên trong doanh nghiệp.