VINAFCO - TOP 100 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU ASIA 2019

Ngày đăng: 28/05/2019

Vinafco vinh dự đón nhận danh hiệu Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASIA năm 2019 - giải thưởng do Hội liên hiệp Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng tạp chí Sở hữu trí tuệ bình chọn. 

Xét trên nhiều tiêu chí về khả năng cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng, tiềm lực tài chính và những đóng góp cho cộng đồng, xã hội, "Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASIA 2019" là giải thưởng vinh dự, vinh danh những tổ chức có bước phát triển đáng ghi nhận. 

Đại diện VINAFCO nhận chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA năm 2019

Hơn 30 năm vận hành và phát triển, những công nhận của khách hàng, của thị trường trong và ngoài nước sẽ là tiền đề để Vinafco tiếp tục vươn xa hơn nữa.