VINAFCO - TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH LOGISTICS NĂM 2021

Bảng xếp hạng Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2021 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố. Công ty cổ phần Vinafco tiếp tục giữ vững phong độ vào Top 10 Công ty uy tín ngành logistics năm 2021 nhóm ngành vận tải hàng hóa.

Năm 2021 với nhiều thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nhưng Vinafco tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, đã và đang nỗ lực tích cực phát triển thương hiệu và mở rộng thị phần, lan tỏa nhận diện thương hiệu và tương tác, hiện diện truyền thông. Những thành tích cuối năm như nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công thương vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành Logistics Việt Nam giai đoạn 2020 – 2021 cũng như Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2021 là những kết quả xứng đáng cho nỗ lực của Vinafco.

Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2021 được xây dựng và đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 11/2021.