Vinafco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày 25.4.2022, Công ty cổ phần Vinafco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng của năm 2022.

ĐHĐCĐ đánh giá cao sự chủ động thích ứng linh hoạt, vận hành an toàn, chất lượng, đảm bảo hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao khi kết quả kinh doanh năm 2021 vượt kế hoạch về doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận của Vinafco trong bối cảnh năm nhiều biến động.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tăng trưởng cao về cả quy mô và chất lượng như doanh thu 1313,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 63,2 tỷ đồng. Vinafco đã xây dựng định hướng chiến lược cụ thể để có thể hiện thực hóa được mục tiêu năm 2022, trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ như chỉ số hài lòng của khách hàng đạt trên 88%, điểm chất lượng vận tải trên 83%, kho trên 85%, giảm 30% sự cố mất an toàn, không có sự cố thương tật nặng, tử vong và giải pháp về số hóa như triển khai phần mềm cho giao hàng lẻ và phần mềm track & trace.

ĐHĐCĐ cũng đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022-2027. ĐHĐCĐ đã đồng thuận thông qua số lượng thành viên của HĐQT gồm 5 thành viên gồm: ông Nguyễn Thái Hòa, ông Lý Lâm Duy, ông Takashi Kajiwara, ông Shinichi Takahashi, ông Đăng Lưu Dũng. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: bà Nguyễn Thị Huyền Oanh, bà Trần Thị Nhường, bà Trần Thị Thu Hương.

Với đội ngũ nhân sự quản trị giàu kinh nghiệm và những kế hoạch, định hướng được ĐHĐCĐ 2022 nhất trí đồng thuận sẽ là cơ sở để Vinafco tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, sớm trở thành một trong năm công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ logistics tích hợp & giải pháp chuỗi cung ứng tại thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia.