Vinafco nhận chứng nhận TCVN ISO 39001:2014

Ngày đăng: 18/01/2021

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 về hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành từ năm 2012, quy định các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, có thể áp dụng tất cả trong các khâu từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ.

Việc đạt được chứng nhận ISO là kết quả ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty Vinafco từ tháng 08/2020 đến tháng 01/2021. Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 39001:2014, các Khối, các Phòng ban đã bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy trình, quy định và hướng dẫn áp dụng vào đúng công việc thực tế đang vận hành, đặc biệt là các quy trình phối hợp giữa các phòng ban với nhau.

Vinafco là một trong những đơn vị đầu tiên được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Việc đạt được chứng nhận ISO 39001:2014 nằm trong định hướng của Công ty Cổ phần Vinafco nhằm cam kết góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông cho cán bộ, nhân viên Vinafco, người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty Vinafco tin rằng, việc đạt chứng nhận ISO chỉ là bước khởi đầu, Vinafco cam kết sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong những năm tiếp theo.