VFC & HTNS kết hợp thực hiện dự án MILK RUN cho Samsung Electronics HCMC

Ngày đăng: 22/04/2016

Ngày 20/4 vừa qua tại Văn phòng HTNS - HCMC, VFC và HTNS đã có cuộc họp triển khai dự án Milk Run cho Samsung Electronics HCMC ( SEHC)

Cuộc họp này được tổ chức nhằm chuẩn bị cho dự án: HTNS & VFC cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguyên liệu từ Vendor Samsung về nhà máy SEHC.

Ngoài những thành phần không thể thiếu: Đại diện VFC, HTNS, Samsung, buổi họp còn có sự xuất hiện của các chuyên gia lĩnh vực Logistics đến từ Nga & Hàn Quốc.

VFC và HTNS thể hiện sự quyết tâm thực hiện dự án

Các bên đã có cơ hội chia sẻ về tình hình thực tế, bàn bạc phương án giải quyết từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt hơn. Kết thúc buổi họp VFC và HTNS sẽ tiếp triển khai khảo sát tuyến đường, làm việc với các Vendor và chuẩn bị nguồn lực phục vụ dự án.