Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2020 gọi tên Vinafco

Ngày đăng: 25/11/2020

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2020. Công ty cổ phần Vinafco đã vinh dự đứng trong Top 10 uy tín này.

Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2020 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 10-11/2020.

Đây là lần đầu tiên Vinafco lọt top 10 Công ty uy tín ngành Logistics. Năm 2020, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, Vinafco đã luôn học hỏi, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và đa dạng, bước ra khỏi khu vực an toàn và cố gắng thích nghi với các tình huống mới để tiếp tục cung cấp các giải pháp hoàn hảo cho khách hàng. Việc có mặt trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2020 là một ghi nhận cho sự nỗ lực và thành công của Vinafco.

Theo Vietnamnet